EWS full form in Gujarati - EWS પ્રમાણપત્ર શું છે ?


EWS full form in Gujarati
 EWS full form in Gujarati  
આજે આપણે જાણીશું કે ગુજરાતીમાં EWS નું Full form શું છે. આ સિવાય, EWS માટે અરજી કેવી રીતે કરવી, અને શાળામાં પ્રવેશ લેવા માટે તેની વયમર્યાદા શું છે તે જાણો. તે ખરેખર આર્થિક રીતે નબળું વિભાગ કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ શબ્દને લગતી માહિતી સંપૂર્ણ વિગત સાથે જેથી તમારો દરેક પ્રશ્ન / શંકા સ્પષ્ટ થઈ જાય.E : ECONOMICALLY 
W : WEAKER 
S  : SECTIONS

EWS Meaning in gujarati


EWS :  ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS આર્થિક રીતે વીકર વિભાગો / આર્થિક નબળા વિભાગ

આર્થિક દૃષ્ટિએ નબળા વિભાગો એ શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ નાગરિકો અથવા પરિવારોને કરવા માટે કરવામાં આવે છે જેમને અમુક દલિત દરજ્જાથી ઓછી આવક હોય. તેમ છતાં નાગરિકો / પરિવારોની આર્થિક નબળાઇ નક્કી કરવામાં અન્ય આર્થિક પરિબળો હોઈ શકે છે, આવક એ એક મોટો માપદંડ છે. જાહેર નીતિ ક્ષેત્રે, ભારતીય સંવિધાનની પ્રસ્તાવના સંદર્ભમાં આ શબ્દની પ્રશંસા કરવામાં આવશે, જે સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય દૃષ્ટિએ ન્યાય કરે છે.


 
EWS તરીકેનું આ વર્ગીકરણ "વંચિત વિભાગો" જેવી અન્ય કેટેગરીથી અલગ છે, જે એસસી / એસટી / અન્ય સામાજિક રીતે પછાત વર્ગોથી સંબંધિત છે. જો કે, ઇવની વ્યાખ્યાને "પોવર્ટી લાઇનની નીચે (બીપીએલ)" તરીકે પણ વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. ભારતમાં આર્થિક રીતે નબળા વિભાગો માટેની કોઈ નક્કર વ્યાખ્યા નથી. આ ઉપરાંત, રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર EWSની સ્થિતિ નક્કી કરવા માટે વિવિધ માપદંડ નક્કી કરી શકે છે. સરકાર સમયાંતરે સમીક્ષા કરે છે અને પછી આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે તેને સંબંધિત અને સમકાલીન રાખવા માટે આવકની ટોચમર્યાદાના સ્તરને સુધારે છે. સામાન્ય રીતે EWSની સ્થિતિની પુષ્ટિ તહેસિલદાર, બીપીએલ રેશનકાર્ડ અથવા એન્થોડિયા અન્ના યોજના રેશનકાર્ડની રેન્ક નીચે રેવન્યુ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલા આવક પ્રમાણપત્રના આધારે થાય છે. કેટલીક જગ્યાએ EWS સર્ટિફિકેટ આપવા માટે કાનૂની સોગંદનામું લેવામાં આવે છે. શિક્ષણ અથવા આવાસ હેઠળ લાભ આપતી વખતે EWS માપદંડ અલગથી ઘડવામાં આવ્યા છે.

EWS માટે ONLINE APPLICATION ફોર્મ કેવી રીતે અરજી કરવી


જેઓ EWS વિભાગ અથવા આર્થિક નબળા વિભાગ હેઠળ છે અને જેમની વાર્ષિક આવક 1 લાખ રૂપિયાથી ઓછી છે, તેઓ EWS પ્રવેશ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. સરકારના આદેશ મુજબ, તમામ શાળાઓએ તેમની 25% બેઠકો EWS કેટેગરી માટે અનામત રાખવી પડશે. વિદ્યાર્થીઓની અંતિમ પસંદગી ડિજિટાઇઝ્ડ લોટરી સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવશે. પરંતુ પ્રથમ પગલું તે માટે તમારી જાતને નોંધણી કરવાનું છે. આ માટે, સૌ પ્રથમ, એડ્યુડેલ.નિક.ન.ઇન. પર officialફિશ્યલ ડિરેક્ટોરેટ Educationફ એજ્યુકેશન વેબસાઇટની લિંક પર જઈને EWS માટે પોતાનો પુન: સ્થાપન મેળવો.

EWS એડમિશન માટેની વય મર્યાદા


માટે અથવા નર્સરી: 31 માર્ચ 2018 ના રોજ, બાળકની ઉંમર ત્રણ વર્ષથી પાંચ વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
કેજી માટે: 31 માર્ચ 2018 ના રોજ, બાળકની ઉંમર ચાર વર્ષથી છ વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
વર્ગ 1 માટે: 31 માર્ચ 2018 ના રોજ, બાળકની ઉંમર પાંચ વર્ષથી સાત વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

FAQS આર્થિક રીતે અઠવાડિયાના વિભાગો


✔️  Caste Full form ?
જેઓ EWS વિભાગ અથવા આર્થિક નબળા વિભાગ હેઠળ છે અને જેમની વાર્ષિક આવક 1 લાખ રૂપિયાથી ઓછી છે, તેઓ EWS પ્રવેશ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે.

✔️ ગુજરાતીમાં Full form?
આર્થિક દૃષ્ટિએ નબળા વિભાગો એ શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ નાગરિકો અથવા પરિવારોને કરવા માટે કરવામાં આવે છે જેમને અમુક દલિત દરજ્જાથી ઓછી આવક હોય.

✔️ EWS ના  Full form અને અર્થ 
EWS–Economically Weaker Sections આર્થિક રીતે નબળા વિભાગો

✔️ ews સંપૂર્ણ ફોર્મ ડાઉનલોડ
ઇયુ ફોર્મ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે, તમારે રાજ્યની સત્તાવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે.

✔️ ews Full form અને ગુજરાતીમાં અર્થ
EWS =  Economically Weaker Sections આર્થિક રીતે નબળા વિભાગો / આર્થિક નબળા વિભાગ


Tags:ews means in gujarati,ews meaning in gujarati,ews certificate full form in gujarati,ews full form gujarati,ews form in gujarati,ews category meaning in gujarati,ur ews means,ews ur full form,Post a Comment

close